Category Archives: Bệnh huyết học

Rối loạn đông máu trong bệnh Willebrand

Bệnh Von Willebrand (VWD) là tình trạng chảy máu do di truyền. Bệnh di truyền trội trên NST thường. Nguyên nhân của bệnh Von Willebrand là sự thiếu hụt hoặc suy giảm protein được gọi là yếu tố Von Willebrand, một thành phần quan trọng trong quá trình đông máu. Yếu tố Von Willebrand là […]