Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

L-Thyroxin 100mcg Traphaco

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

LEVOSUM Tablet

165,000

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

LEVOSUM Tablet

165,000

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

Levothyrox 100 mcg

85,000

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

Levothyrox 50μg

50,000

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

Mezamazol

120,000

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

Navacarzol Tablet 5mg

400,000

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

Propylthiouracil (PTU)

120,000

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

PTU Hataphar

120,000

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

Rieserstat

200,000

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

Thyrozol 10mg

Thuốc nội tiết - Chuyển hóa

Thyrozol 5mg

210,000