Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

Aspirin MKP 81

1

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

Boplate

1

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

Boplate Syrup

1

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

CigaPan

305,000

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

Eriprove 1000IU

1

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

Fe-Vitasun

110,000

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

Ferricure 100mg/5ml

330,000

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

Ficocyte

1

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

GlobiFer Forte

1

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

Hemafolic 50mg/5ml

75,000

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

Korean Red Ginseng Gold Q

1

Thuốc tác dụng lên hệ tạo máu

Nanokine 2000IU/1ml

165,000