Hiển thị tất cả 11 kết quả

300,000

Thuốc trị kí sinh trùng

Ivermectin 3 A.T

120,000

Thuốc trị kí sinh trùng

MEBENDAZOL ARMEPHACO

Thuốc trị kí sinh trùng

PIZAR 3

230,000

Thuốc trị kí sinh trùng

PIZAR 6

360,000

Thuốc trị kí sinh trùng

Raileza

95,000

Thuốc trị kí sinh trùng

RAILEZA

95,000

Thuốc trị kí sinh trùng

Tataca 500mg

10,000

Thuốc trị kí sinh trùng

Thuốc Ivermectin 6Mg AT

260,000

Thuốc trị kí sinh trùng

THUỐC TẨY GIUN ZELCOM HÀN QUỐC