Afcort-N

35,000

Thương hiệu Lyka Labs
Hoạt chất Fluocinolone, Neomycin
Mã sản phẩm V087
Afcort-N

35,000