Amtanolon 0,1%

1

Thương hiệu Hasan-Dermapharm
Hoạt chất Triamcinolone
Mã sản phẩm S186
Amtanolon 0,1%

1