Atcobeta-N

48,000

Thương hiệu Atco
Hoạt chất Betamethason, Neomycin
Mã sản phẩm HM7216
Atcobeta-N

48,000