Bividerm 15g

48,000

Thương hiệu BV PHARMA
Hoạt chất Betamethason
Mã sản phẩm HM5171
Bividerm 15g

48,000