Candid B Cream

1

Thương hiệu Glenmark Pharmaceuticals
Hoạt chất Clotrimazole, Beclomethasone
Mã sản phẩm AA1181
Candid B Cream

1