Chamcromus 0,03%

1

Thương hiệu Dopharma
Hoạt chất Tacrolimus
Mã sản phẩm AA94
Chamcromus 0,03%

1