Dermacol 5g

1

Thương hiệu NamHa Pharma
Hoạt chất Acid Salicylic, Dexamethason, Metronidazole, Cloramphenicol
Mã sản phẩm D21062
Dermacol 5g

1