Diphereline 0.1mg

1

Thương hiệu Ipsen
Hoạt chất Triptorelin
Mã sản phẩm
Diphereline 0.1mg
Diphereline 0.1mg

1