Diprivan 10mg/ml 50ml

1

Thương hiệu AstraZeneca
Hoạt chất Propofol
Mã sản phẩm M5418
Diprivan 10mg/ml 50ml

1