ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH TW3

80,000

Thương hiệu Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 – VIỆT NAM
Hoạt chất Xuyên Khung , Ngưu Tất, Đương Quy, Sinh Địa, Cam Thảo, Bạch Thược, Quế
ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH TW3
ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH TW3

80,000