Drosperin 20

170,000

Thương hiệu Abbott Laboratories
Hoạt chất Ethinylestradiol
Mã sản phẩm Drosperin 20
Drosperin 20
Drosperin 20

170,000