Duac Once Daily Gel 15g

1

Thương hiệu GSK
Hoạt chất Benzoyl Peroxide, Clindamycin
Mã sản phẩm S1577
Duac Once Daily Gel 15g

1