Ketamine Hydrochloride injection 500mg/10ml

1

Thương hiệu PANPHARMA
Hoạt chất Ketamine Hydrochloride
Mã sản phẩm HM428
Ketamine Hydrochloride injection 500mg/10ml

1