L-Tyrox 100

1

Thương hiệu TNHH Đạt Vi Phú
Hoạt chất Levothyroxine
Mã sản phẩm
L-Tyrox 100
L-Tyrox 100

1