Lamb Placenta Extract

400,000

Thương hiệu
Hoạt chất Collagen, Vitamin E, Vitamin A
Mã sản phẩm D1215
Lamb Placenta Extract

400,000