Lavenka

1

Thương hiệu Nhất Nhất
Hoạt chất Cam Thảo, Mạch Môn, Kim Ngân Hoa, Xuyên Bối Mẫu, Cát Cánh, Trần Bì, Thiên Môn, Bách Bộ, Tang Bạch Bì, Huyền Sâm
Mã sản phẩm HM669
Lavenka

1