Lidocain 2% Egis

220,000

Thương hiệu EGIS
Hoạt chất Lidocaine
Mã sản phẩm HM2077
Lidocain 2% Egis

220,000