Marcain 0.5%

1

Thương hiệu AstraZeneca
Hoạt chất Bupivacaine
Mã sản phẩm M5540
Marcain 0.5%

1