Maxgel 10g

1

Thương hiệu SPM
Hoạt chất Betamethason, Clotrimazole, Gentamicin
Mã sản phẩm HM7338
Maxgel 10g

1