Novolinda

120,000

Thương hiệu CPC1 Hà Nội
Hoạt chất Clindamycin, Metronidazole
Mã sản phẩm HM4719
Novolinda

120,000