NƯỚC SÚC MIỆNG GARUB 3M

Thương hiệu Dược Phẩm Meda
Hoạt chất Manitol, Menthol, Nước, Sodium Fluorid, Citric Acid, Potassium sorbate, Sodium Citrat