NƯỚC SÚC MIỆNG TRẺ EM CHICKI PLUS

Thương hiệu
Hoạt chất Acid Boric, Eucalyptol, Glycerin, Menthol, Sodium Benzoate, Sodium Fluorid, Alcohol, Thymol