Parlodel 2,5mg Meda Pharma

295,000

Thương hiệu Dược Phẩm Meda
Hoạt chất Bromocriptin
Mã sản phẩm HM621
Parlodel 2,5mg Meda Pharma
Parlodel 2,5mg Meda Pharma

295,000