PVP-IODINE 10% 100ML TW3

Thương hiệu Dược Trung Ương 3
Hoạt chất Povidone-iodine