Rocimus 0.03% w/w

245,000

Thương hiệu
Hoạt chất Tacrolimus
Mã sản phẩm HM2004
Rocimus 0.03% w/w

245,000