Rocimus 0.1% w/w

335,000

Thương hiệu
Hoạt chất Tacrolimus
Mã sản phẩm HM2003
Rocimus 0.1% w/w

335,000