Sắc Ngọc Khang ++

460,000

Thương hiệu
Hoạt chất Ích Mẫu, Nấm Linh Chi, Ngưu Tất, Thục Địa, L-Cystine, Dầu Gấc, Mầm Đậu Nành, Nhau Thai Cừu, Astaxanthin
Mã sản phẩm A1686
Sắc Ngọc Khang ++

460,000