Tacroz 0.03%

1

Thương hiệu Glenmark Pharmaceuticals
Hoạt chất Tacrolimus
Mã sản phẩm HM7409
Tacroz 0.03%

1