Tacroz Forte

295,000

Thương hiệu Glenmark Pharmaceuticals
Hoạt chất Tacrolimus
Mã sản phẩm HM6004
Tacroz Forte

295,000