Transino (240 viên)

1

Thương hiệu Daiichi-Sankyo
Hoạt chất Acid Tranexamic, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin C, L-Cystine
Mã sản phẩm AA1119
Transino (240 viên)

1