Viên ngậm Bảo Thanh (20 viên)

1

Thương hiệu Hoa Linh
Hoạt chất Cam Thảo, Phục Linh, Ngũ Vị Tử, Bạc Hà, Gừng, Viễn Chí, Mật Ong, Xuyên Bối Mẫu, Cát Cánh, Trần Bì, Acid Benzoic, Tỳ Bà, Bán Hạ
Mã sản phẩm M5331
Viên ngậm Bảo Thanh (20 viên)

1